Adevăratul EU

În diferite tradiţii spirituale poartă diferite denumiri: SupraEU, atman, corp cauzal, sine, etc. În religia creştină este cunoscut cu denumirea de "sămânţă divină".

În ciuda acestor multiple denumiri prefer una nouă, şi asta nu din cauză de a fi original, ci dintr-un motiv bine definit. Este acea componentă a fiinţei umane care "zace îngropată" în multitudinea de trăsături ale personalităţii unui individ.

Ouspensky defineşte în cartea " Fragmente dintr-o învăţătură necunoscută" ideea pe care le-a spus-o Gurdjieff elevilor săi.