1. Oamenii se socotesc raţionali însă pe nedrept, căci nu sunt raţionali. Unii au învaţat cuvintele şi cărţile vechilor înţelepţi. Dar raţionali sunt numai aceia care au sufletul raţional, pot să deosebească ce este binele şi ce este răul, se feresc de cele rele şi vătămătoare sufletului şi toată grija o au spre cele bune şi folositoare sufletului; iar acestea le săvârşesc cu multă multumire către Dumnezeu. Numai aceştia trebuie să se numească raţionali.

Filocalia vol I, pag. 15, Editura Harisma, 1997